Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op https://kooplokaaloverschie.nl.

Wie zijn wij?

Wij zijn KoopLokaal Overschie, onderdeel van VoorMeerWaarde B.V. Wij willen met deze website een steentje bijdragen aan alle (binnenstad)ondernemers van de gemeente Overschie die worden getroffen door het Coronavirus.

Wij verwerken persoonsgegevens van iedereen die van deze website gebruikt maakt. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig, veilig en transparant met jouw persoonsgegevens om.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als iemand deze website bezoekt, verzamelen wij gegevens over het bezoek. Wij verzamelen anoniem je IP-adres, besturingssysteem, en de internetbrowser die je gebruikt. Wij analyseren deze gegevens voor statistieken en verbetering van onze website. Lees hierover meer in de cookieverklaring.

Bij gebruik voor één van onze diensten vragen wij om persoonsgegevens. Deze geef je direct aan ons via de website, e-mail, of telefoon.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor het uitoefenen van onze dienstverlening.
  • Om contact met je op te nemen als dit nodig voor onze dienstverlening.
  • Om je te informeren over veranderingen in onze diensten en producten.
  • Om onze website te beveiligen en verbeteren.

Wij verwerken hiervoor de volgende persoonsgegevens:

  • Als je een bestelling via deze website plaatst dan hebben gegevens nodig voor het verwerken van de bestelling. Wij vragen om je naam, adres en e-mailadres.
  • Als iemand zich aanmeldt als aanbieder hebben wij gegevens nodig over de organisatie. Wij vragen om naam, adres en e-mailadres van de organisatie. Van de organisatie hebben wij ook minimaal het bankrekeningnummer en KVK-nummer nodig. Van organisaties die btw-plichtig zijn hebben wij ook het btw-nummer nodig. Van de contactpersoon van de organisatie vragen wij om naam, geslacht en e-mailadres. 

Wij verwerken persoonsgegevens pas als je er toestemming voor geeft, of omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten. Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming kan de toestemming altijd weer worden ingetrokken.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij vinden het belangrijk dat je privacy beschermd blijft. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Hieronder vallen maatregelen zoals encryptie, database restricties, pseudonimisering, en logging.

Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid en houden een register van verwerkingsactiviteiten, een toestemmingsregister en een datalekprocedure bij. Zo kunnen wij aantonen dat we aan de privacywetgeving voldoen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan echt nodig is. Daarna verwijderen we alle gegevens die we van je hebben. Of we gebruiken jouw gegevens alleen nog anoniem, omdat we sommige gegevens nodig hebben voor onze financiële verantwoording.

Voor back-ups gebruiken wij een bewaartermijn van 6 weken.

Volgens de wet zijn wij verplicht om bepaalde (persoons)gegevens 7 jaar te bewaren. Zoals de basisgegevens van KoopLokaal Overschie voor een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Met wie delen we jouw gegevens?

We delen je gegevens alleen met andere partijen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Wij maken hierover afspraken met deze partijen. Wij werken samen met een hostingpartij en partijen voor onze administratie.

Wij gebruiken ook derde partijen voor onze dienstverlening en het verzamelen van statistieken. Wij zijn gerechtigd om bezoekersaantallen en websitegebruik te analyseren en voor als statistieken te gebruiken. Dit doet wij alleen nadat gegevens anoniem gemaakt zijn. Lees hierover meer in de cookieverklaring.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt altijd het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

Wil je uit ons systeem worden verwijderd, dan kun je contact met ons opnemen op e-mailadres [email protected]. Wij kunnen niet altijd alles verwijderen als we wettelijk verplicht zijn om gegevens te bewaren.

Heb je vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over het gebruik van je gegevens kun je contact opnemen met onze medewerker gegevensbescherming op e-mailadres [email protected].

Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens Lees het www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.