Algemene voorwaarden aanbieder

Wij willen graag de belangrijke afspraken vastleggen in begrijpelijke taal. Heb je vragen? Stel ze gerust!

 1. Definities
  1. KoopLokaal Overschie: Een website voor de iedereen lokaal wil verkopen in Overschie.
  2. Klant: Een persoon die jouw producten koopt in de webwinkel.
  3. Aanbieder: Een organisatie die één (of meer) product(en) plaatst in onze webwinkel.
  4. Webwinkel: Onze webwinkel met producten.
  5. Product: Verzamelnaam voor producten, diensten, of activiteiten die aan aanbieder aanbiedt.
  6. Bestelbevestiging: Een bestelbewijs waarmee de klant een product kan afhalen bij de aanbieder.
 2. KoopLokaal Overschie
  1. Wij zijn VoorMeerWaarde B.V. Wij verzorgen de uitvoering en digitale ondersteuning van KoopLokaal Overschie.
  2. Wij hebben een helpdesk waar iedereen met vragen of opmerkingen terecht kan. E-mail ons via [email protected], bel ons via 085 – 80 81 81 5, of chat met ons via de chat op deze website.
  3. Wij proberen e-mails binnen 1 werkdag te beantwoorden.
  4. Wij zijn telefonisch en per chat bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 12:00 en 13:00 – 17:00 uur.
  5. Wij voelen ons vrij om op basis van de drukte de openingstijden van de helpdesk aan te passen.
 3. Voorwaarden
  1. Een organisatie kan zich aanmelden als het is gevestigd in gemeente Overschie.
  2. De organisatie moet producten kunnen aanbieden die aansluiten bij het doel van KoopLokaal Overschie.
 4. Aanmelding
  1. Bij een aanmelding vragen wij om naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en KvK-nummer van je organisatie. Als je als aanbieder btw-plichtig bent moet je ook het btw-nummer opgeven.
  2. Je vult het formulier naar waarheid in.
  3. De aanmelding mag alleen worden gedaan door iemand die beslissingsbevoegd is, akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  4. Na je aanmelding ontvang je van ons een e-mail met daarin een bevestiging dat wij je aanvraag hebben ontvangen.
  5. Wij beoordelen alle aanmeldingen van aanbieders binnen 1 werkdag. Wij controleren of de aanmelding voldoet aan de voorwaarden.
  6. Na goedkeuring ontvang je de inloggegevens. Bewaar deze zorgvuldig en houdt deze geheim om misbruik te voorkomen.
  7. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet of verkeerd invoeren van informatie.
  8. Wij plaatsen de naam van de organisatie openbaar op de website. De volgende gegevens worden ook getoond als je deze hebt ingevuld: logo, adres, telefoonnummer, e-mailadres, omschrijving.
 5. Deelname
  1. Deelname is gratis.
  2. Als aanbieder kun je je deelname eenzijdig stoppen.
  3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet of verkeerd invoeren van informatie. Aanbieders kunnen hun gegevens zelf aanpassen in hun account. Lukt dit niet, of heb je vragen, neem dan contact op met de helpdesk.
 6. Producten
  1. Aanbieders kunnen maximaal 30 producten toevoegen.
  2. Producten toevoegen kan alleen als je de volgende gegevens verstrekt: titel, omschrijving, categorie, prijs en btw-tarief.
  3. Aanbieders bepalen zelf het aanbod en de prijs. Je mag klanten geen structurele extra kosten laten betalen voor het gebruik van KoopLokaal Overschie. Eventueel eenmalige bijkomende kosten moeten in de omschrijving worden beschreven.
  4. Aanbieders bepalen zelf of een product kan worden verstuurd. Als een product kan worden verstuurd dan bepaal je zelf de verzendkosten. De verzendkosten moet je inclusief btw opgegeven. Het btw-tarief moet daarbij gelijk zijn aan het btw-tarief van het product.
  5. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste invoer van het product.
  6. Wij monitoren het productaanbod continu om controleren of het productaanbod aansluit bij het doel van KoopLokaal Overschie.
  7. Aanbieders bewaren persoonsgegevens van een klant niet langer dan noodzakelijk. Nadat de overeenkomst is uitgevoerd, mogen alleen nog de gegevens worden bewaard die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de belastingwetgeving.
  8. Aanbieders gaan bij het toevoegen van een product een leveringsverplichting aan. Als een product (tijdelijk) is uitverkocht dan moet je een gelijkwaardig alternatief bieden aan de klant.
 7. Bestellingen
  1. Alle bestellingen zijn persoonsgebonden.
  2. Aanbieders ontvangen bestellingen direct vanuit KoopLokaal Overschie.
  3. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaken van inkomende bestellingen.
  4. De klant kan bestellingen afhalen vanaf 1 dag na de besteldatum.
  5. De klant betaalt direct bij het afhalen of bezorgen van bestellingen.
  6. De klant neemt altijd een afhaalbewijs mee. Deze kan geprint of digitaal getoond worden.
  7. Aanbieders moeten bestellingen binnen 1 dag opsturen.
  8. Aanbieders moeten verkochte producten altijd leveren, ook als het product daarna uit de webwinkel is verwijderd.
  9. Aanbieders mogen klanten geen structurele extra kosten laten betalen voor het gebruik van KoopLokaal Overschie.
  10. De klant kan bestellingen niet annuleren. Wij maken alleen in bijzondere gevallen een uitzondering op deze regel. Annuleren gaat altijd in overleg met de aanbieder.
 8. Misbruik
  1. Als je signalen ontvangt van mogelijk misbruik dan moet je dit melden via [email protected]
 9. Aansprakelijkheid
  1. Als je vindt dat wij ergens in tekortkomen dan horen wij dat graag. Informeer ons zo snel mogelijk via e-mail of per post over deze tekortkoming. Beschrijf hierin duidelijk wat er aan de hand is en geef ons een redelijke tijd om dit te herstellen.
  2. Wij zijn, tegenover aanbieders, alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van een opeisbare verbintenis van onze kant.
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor vervolgschade, zoals verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst en andere indirecte schade.
  4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat aanbieders onjuiste of onvolledige informatie hebben verstrekt.
  5. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten van derden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
  6. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag of een onderdeel daarvan. Als er sprake is van verzekerde schade, dan zijn wij aansprakelijk tot de hoogte van het door de verzekering uitgekeerde bedrag.
 10. Conflictsituaties
  1. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van een dienst, activiteit, lidmaatschap of abonnement.
  2. VoorMeerWaarde B.V. treedt op als bemiddelaar in conflictsituaties. 
 11. Klachten
  1. Als je ontevreden bent over KoopLokaal Overschie kan je een klacht indienen. Wij nemen klachten serieus en behandelen klachten zorgvuldig.
  2. Je kan een klacht indienen door contact op te nemen met onze helpdesk via [email protected]
 12. Privacy
  1. Wij behandelen persoonsgegevens overeenkomstig met de AVG. Dit leggen wij uit in ons privacybeleid.
  2. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.
  3. Wij verwachten dat aanbieders zich ook aan de verplichtingen uit de AVG en de toepasselijke wet- en regelgeving houden.
 13. Geldigheid
  1. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het lezen en naleven van deze algemene voorwaarden.
  2. Op alle producten, diensten, en activiteiten gelden de (garantie)voorwaarden van de aanbieder.
  3. Met het aanbieden van producten, dan wel diensten abonnementen neemt de aanbieder de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.